OOK FLEXWERKER HEEFT GROEIENDE VOORKEUR VOOR FLEXIBEL WERK 

Afgelopen week meldden het CBS en TNO, naar aanleiding van de uitkomsten van door hen uitvoerde onderzoeken, dat werknemers met een flexibele aanstelling deze keuze steeds vaker maken uit behoefte aan flexibiliteit. Deze groep blijkt daarbij ook nog eens vaker tevreden te zijn met hun werk en hun arbeidsomstandigheden en minder vaak burn-outklachten te hebben.

Behoeften werkgevers

De groeiende behoefte van werkgevers aan een flexibele schil is reeds langer bekend. Uit de tweejaarlijkse Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) die TNO anderhalf jaar geleden uitvoerde, werden als belangrijkste redenen hiervoor genoemd: het opvangen van pieken in het werk (65%), het vervangen bij ziekte en verlof van vast personeel (39%) en het verminderen van het risico om te veel personeel in dienst te hebben (38%).

 

Behoeften werknemers

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) die het CBS en TNO afgelopen jaar uitvoerden in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kwam naar voren dat het merendeel van de flexwerkers uit noodzaak een flexibele arbeidsrelatie heeft: 38% omdat zij nieuw zijn gestart bij hun huidige werkgever en 30% omdat het hen niet lukt om een vaste baan te krijgen. Het resterende deel, maar liefst 32%, kiest bewust voor flexibel werk. Het merendeel van die groep (27%) doet dit vanuit hun behoefte aan flexibiliteit, terwijl de overigen (5%) aangeven geen behoefte te hebben aan zekerheid.

 

Aantal flexwerkers blijft groeien

Gelet op het bovenstaande is het niet vreemd dat het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie blijft stijgen. Over het eerste kwartaal van 2016 meldt het CBS dat een kwart, ruim 1,7 miljoen mensen, van alle werknemers een flexibel dienstverband heeft. Twee jaar eerder waren dat er nog ruim 1,6 miljoen. Hoewel deze toename het sterkst is bij jongeren (15-25 jaar), zien we deze ook in de andere leeftijdsgroepen.

 

Flexwerker houdt vaker werk

De continuïteit voor de flexwerker blijkt uit het rapport van het CBS de afgelopen twee jaar ook te zijn toegenomen: het deel dat na drie maanden werkloos wordt, daalde van ruim 5% naar minder dan 4%. Bijna 78% (2014: bijna 77%) is na drie maanden nog steeds aan het werk in een flexibel dienstverband, terwijl ruim 12% (2014: ruim 11%) doorstroomt naar een vast dienstverband.

 

Bewust flexibele werker: meer tevreden en minder zorg

De flexwerkers die aangeven dat ze een voorkeur hebben voor een flexibele arbeidsrelatie, blijken, in vergelijking met zowel medewerkers met een vast contract als “flexwerkers uit noodzaak”, een grotere mate van tevredenheid te hebben over hun werk en hun hun arbeidsomstandigheden, veel minder burn-outklachten te hebben en zich minder zorgen te maken over baanbehoud. Het deel van de “bewuste flexwerkers” dat het afgelopen jaar ander werk heeft gezocht, ligt slechts fractioneel hoger dan dat bij werknemers met een vast contract en ruim de helft lager dan bij “flexwerkers uit noodzaak”.

 

Flexibility voorziet in flex-behoeften werkgevers én werknemers

Zoals hierboven aangegeven, groeit bij zowel werkgevers als werknemers de voorkeur voor flexwerk. De ondernemers van Flexibility zijn gespecialiseerd in het succesvol “matchen” van deze behoeften. Neem vrijblijvend contact op om te bespreken op welke wijze uw behoefte aan flexibele arbeid kan worden ingevuld.

 

Bronnen: CBS (Enquête Beroepsbevolking) en TNO (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden)

 

Wilt u meer te weten over het "matchen" van organisaties met juiste kandidaten? 

Neem contact met ons op!

© Flexibility 2016