WAB checklist: wat u voor 1 januari 2020 moet weten!

Op 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) actief, een wet met als doel om de kloof tussen vast en flexibel werk kleiner te maken. De WAB heeft grote consequenties voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. Wij zetten een aantal belangrijke maatregelen voor werkgevers op een rij.

Lees artikel

Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen en schrijf je in op onze Nieuwsbrief

Cao’s ABU en NBBU geharmoniseerd

Werkgeversbonden ABU en NBBU hebben vanaf 30 december 2019 een nieuwe en volledig geharmoniseerde cao voor alle 850.000 uitzendkrachten in Nederland. De ABU bereikte samen met NBBU, FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV een onderhandelingsresultaat. Deze nieuwe cao is vooral eenvoudiger in opzet en beter te begrijpen voor uitzendkrachten en inleners.

Lees artikel

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en oproepcontracten

Oproepovereenkomsten worden in de huidige arbeidsmarkt veelvuldig gebruikt, omdat deze overeenkomsten werkgevers de mogelijkheid geven een werknemer alleen op te roepen als er ook echt werk is. Werkgevers hoeven dan alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren loon te betalen. Aan deze vorm van “interne flex” komt door invoering van de WAB een einde. Lees in dit artikel meer over de spelregels met betrekking tot het gebruik van oproepcontracten.

Lees artikel

Uitzenden vs Payrolling

Naast de veranderingen die de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met zich meebrengt op het gebied van flexibilisering van de arbeidsmarkt, zal ook het verschil tussen uitzenden en payrolling vanaf 1 januari 2020 veel duidelijker en groter worden. Hiermee wil de regering voorkomen dat payrolling alleen nog maar wordt ingezet om ‘goedkoper’ te kunnen verlonen. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen uitzenden en payrolling en welke consequenties brengt deze wetswijziging met zich mee?

Lees artikel

De gevolgen van sectorverloning voor uitzend- en payrollbureaus

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de verschillen tussen flexwerk en vast werk verkleinen. Dit wil hij regelen met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die op 1 januari 2020 in moet gaan. Een van de maatregelen in het voorstel heeft betrekking op de sectorverloning. Wat er precies verandert hebben we in het volgende artikel uiteengezet.

Lees artikel

De arbeidsmarkt meer in balans - deel 2

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de verschillen tussen flexwerk en vast werk verkleinen. Dit wil hij regelen met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die op 1 januari 2020 in moet gaan. Op die manier wil hij het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Tevens blijft met deze wet flexibel werk mogelijk.
Wat er precies verandert ten opzichte van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) hebben we in het volgende artikel op een rijtje gezet.

Lees artikel

De arbeidsmarkt meer in balans

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de tweedeling op de arbeidsmarkt aanpakken. Begin deze maand heeft de minister daarom de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) naar Tweede Kamer gestuurd.

Dit pakket maatregelen verkleint de verschillen tussen vast en flexwerk. Hierdoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen een vast contract te bieden. Terwijl flexibel werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt. De regering wil hiermee dat meer werkenden zekerheid krijgen, terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar het nodig is.

Lees artikel

Waarom traditionele wervingsmethodes niet meer volstaan

Hardnekkig als een verwachtingsvolle fan houdt u de wacht bij de deur van uw bedrijf, in de hoop dat de toppers van de arbeidsmarkt zich bij u melden.

Maar…de supersterren die u hoopt te verwelkomen vertonen zich niet.
Hoe komt u aan goed personeel?
Hoe ver gaan uw concurrenten?

Lees artikel

Nieuw regeerakkoord: Impact op arbeidsmarkt

Twee jaar nadat het kabinet Rutte II een grote herziening van de regels rond de arbeidsmarkt invoerde, gaat alles opnieuw op de schop. Naast alle onderlinge verschillen, waren de vier nieuwe coalitiepartners het over één ding eens: de Wet Werk en Zekerheid van demissionair minister Lodewijk Asscher (PvdA, Sociale Zaken) is mislukt. Waar D66 haar plan voor een rigoureuze hervorming – met één arbeidsregime voor alle werknemers – niet wist binnen te halen, hebben alle partijen wel iets van hun ideeën gerealiseerd.

In dit artikel geven wij een eerste inkijk in de gevolgen van het nieuwe regeerakkoord op de regels rond de arbeidsmarkt. 

Lees artikel

Omzet kleine MKB-bedrijven groeit stevig door

De ene na de andere sector in het mkb krijgt de wind vol in de zeilen. Door het gunstige economische klimaat nam de omzet van mkb-bedrijven vorig jaar toe met 7,4%. De hele Nederlandse economie groeide met 2,2%. Naast de sterke stijging van de personeelskosten is dit een van de opvallendste conclusies uit het onderzoek van accountantsorganisatie SRA onder kleine mkb-bedrijven. De ondernemers van Flexibility profiteren ook van deze economische groei. Er ontstaat meer vraag naar flexibele arbeidskrachten en dat is goed nieuws. 

Lees artikel

Hypotheek voor uitzendkracht

De perspectiefverklaring is een officieel document waarmee je een hypotheek kunt afsluiten. Hiermee kunnen mensen met een flexibele arbeidsovereenkomst makkelijker de financiering rondkrijgen voor een koophuis. Deze verklaring is een bewijs waarbij niet alleen het arbeidscontract van belang is. Ook de achtergrond van de aanvrager telt mee, denk hierbij aan zaken als opleiding, werkervaring en functie. Bovendien wordt er gekeken naar de arbeidsmarkt. Op basis van deze gegevens wordt beoordeeld of het inkomen in de toekomst stabiel blijft. Kortom, in plaats van baanzekerheid telt inkomensperspectief.

Lees artikel

Wijzigingen in wet- en regelgeving rondom werk

Elk jaar gaat wel gepaard met veranderingen in de wet- en regelgeving rondom werk. In 2017 is dat niet anders. In dit artikel benoemt Flexibility in vogelvlucht de belangrijkste wijzigingen waar u als werkgever dit jaar mee te maken heeft, ook bij de inzet van tijdelijke krachten.

Lees artikel

Modelovereenkomst voor de inzet van zzp'ers

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is reeds ingegaan per april 2016. zzp’ers kunnen geen VAR meer aanvragen en maken voortaan gebruik van modelovereenkomsten van de Belastingdienst.

Lees in dit artikel hoe dit in de praktijk werkt, waar de verantwoordelijkheden liggen en wat gevolgen kunnen zijn van het niet goed nakomen van deze verantwoordelijkheden.

Naar artikel

Plaatsingsfee werklozen vanaf 50 jaar

Per 1 oktober is de plaatsingsfee voor oudere werklozen vanaf 50 jaar komen te vervallen. Voor personen die vóór die datum in dienst zijn getreden, kan in een aantal gevallen door intermediairs, zoals uitzendbureaus en reorganisatiebureaus een aanvraag voor deze subsidieregeling worden ingediend bij het UWV. Lees aan welke voorwaarden u moet voldoen en hoe de aanvraag kan worden ingediend.

Naar artikel

Mobiliteitsbonus werknemers vanaf 56 jaar

De mobiliteitsbonus blijft van kracht. Deze premiekorting bedraagt maximaal € 7.000,00 per werknemer per jaar, op basis van een 36-urige werkweek. Heeft u na 1 januari 2015 een medewerker van 56 jaar of ouder in dienst genomen, die daarvoor een uitkering had? Of vóór die datum iemand van 50 jaar of ouder? Lees dan hoe u met terugwerkende kracht de mobiliteitsbonus kunt ontvangen.

Naar artikel

Loonkostenvoordeel voor werkgever vanaf 2017

Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel ‘Wet tegemoetkoming loondomein’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Bij aanname van deze wet, ontvangt u vanaf 2017, voor medewerkers met een loon tussen de 100 en 120 procent van het wettelijke minimumloon, een zogenaamd ‘Lage-inkomensvoordeel’ (LIV). Dit voordeel kan oplopen tot € 2.000,00 per medewerker per jaar.

Naar artikel

Regels rondom vakantiekrachten

Tijdens de maanden juli en augustus worden traditioneel veel jongeren ingezet om onderbezetting als gevolg van vakanties op te vangen. Bij het inzetten van jongeren moet je met een aantal zaken rekening houden. Wij hebben ze nog even voor je opgesomd.

Naar artikel

 

Belang van uitzendkracht voor groeiende arbeidsmarkt onverminderd groot

Eind mei bracht UWV de Arbeidsmarktprognose 2016-2017 uit. Een vooruitblik met goed nieuws, want volgens de verwachtingen van UWV komen er in twee jaar tijd ruim 200.000 banen bij. En de uitzendsector draagt daar met 86.000 nieuwe banen fors aan bij.

Naar artikel

 

Ook werknemer kiest steeds vaker bewust voor flexwerk

De redenen voor werkgevers om flexibele arbeidsrelaties aan te gaan zijn alom bekend. Uit recent onderzoek van het CBS en TNO blijkt dat ook werknemers steeds vaker redenen zien om bewust te kiezen voor flexwerk. Interessant is ook om te lezen dat díe medewerkers die bewust kiezen voor flexwerk, een grotere mate van tevredenheid hebben en minder zorg kennen!

Naar artikel

 

Employer Branding, méér dan een hype!

Met behulp van Employer Branding probeer je potentiële werknemers op een geloofwaardige manier het gewenste imago van jouw organisatie mee te geven. Het heeft tot doel om jezelf als aantrekkelijke werkgever te positioneren, waardoor het steeds schaarser wordende talent jouw organisatie hoog op hun voorkeurslijstje plaatst.

Daarnaast draagt Employer Branding ook bij aan het boeien en binden van bestaande werknemers, waardoor ongewenst verloop kan worden teruggebracht.

Naar artikel

 

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is een feit!

Met de recente instemming van de Eerste Kamer met de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA), is de afschaffing van de VAR een feit. Brancheorganisaties ABU en NBBU zijn gematigd over de nieuwe wet: tevreden met de verruiming van de implementatietijd, maar niet geheel tevreden over het ontbreken van volledige zekerheid voor opdrachtgever, ZZP-er en bemiddelaar.
De nieuwe wet gaat in per 1 mei 2016, maar wordt pas vanaf 1 mei 2017 effectief gehandhaafd. Er is dus sprake van een overgangsjaar. Een periode waarin jij jezelf kan instellen op de afschaffing van de VAR en op het werken met de goedgekeurde modelovereenkomsten voor de ZZP-bemiddelaar.

Naar artikel

 

Meer dan 10 miljoen banen!

Afgelopen week publiceerde het CBS de sterkste banengroei in vier jaar tijd. Voor het eerst bedraagt het aantal banen meer dan 10 miljoen. Uitzendkrachten blijken de grootste bijdragers te zijn aan deze record-groei.

Lees in bijgaand artikel in welke overige sectoren de banengroei bovengemiddeld is en in welke bedrijfstakken het aantal vacatures het hardst groeit. Tevens kun je hier lezen op welke wijze Flexibility inspeelt op deze ontwikkelingen om u als ondernemer optimaal van dienst te kunnen zijn en blijven, en u kan ondersteunen bij de realisatie van úw groeiambities.

Naar artikel

 

Nieuwe ontslagwet: steeds meer ontslagaanvragen afgewezen door rechter!

Met de verandering van het ontslagrecht per 1 juli 2015, dachten veel werkgevers goedkoper uit te zijn bij het ontslaan van medewerkers met een lang dienstverband. Voor de zogenaamde “gouden handdruk” geldt immers een maximum van € 75.000,00 (per 1 januari 2016 verhoogd naar € 76.000,00). Hierbij wordt niet langer gesproken van een ontslagvergoeding, maar van een transitievergoeding.

In de praktijk blijkt het “makkelijk ontslaan” van medewerkers tegen gelimiteerde kosten een stuk genuanceerder te liggen!

Naar artikel

 

Afschaffing VAR

De Verklaring arbeidsrelaties (VAR) komt naar alle waarschijnlijkheid per 1 april 2016 te vervallen. In plaats daarvan wordt de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA) van kracht.

De wetswijziging heeft tot doel om schijnzelfstandigheid te bestrijden.

Modelcontracten, tussenkomstmodellen, geldigheidsduur van VAR’s, transitieperiodes, onderscheid tussen uitzending, detachering en bemiddeling: allemaal zaken waar je vanaf 1 april mee te maken kunt krijgen.

In bijgaand artikel lichten we bovenstaande zaken toe en beschrijven we de gevolgen bij de inhuur van zelfstandigen.

Naar artikel

 

Inlenersbeloning: voorkom schijnconstructies!

Om het verschil in beloning tussen uitzendkrachten en personeel met een rechtstreeks dienstverband tegen te gaan, zijn uitzendbureaus vanaf 30 maart 2015 wettelijk verplicht om de zogenaamde inlenersbeloning toe te passen.

In bijgaand artikel wordt de inlenersbeloning nader toegelicht, leest u hoe u ongewenste schijnconstructies voorkomt en op welke wijze Flexibility voor u borgt dat de inlenersbeloning correct wordt toegepast.

Naar artikel

 

Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 is de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) van kracht. Met name de geïntroduceerde Transitievergoeding heeft gevolgen voor u als werkgever.
In bijgaand artikel zetten wij de Transitievergoeding, inclusief de overgangsregeling voor tijdelijke werknemers, voor u nog eens stap voor stap uiteen en beschrijven wij de gevolgen ervan.
Vanzelfsprekend adviseren wij u ook graag over de wijze waarop u de risico’s van de transitievergoeding voor uw organisatie kunt minimaliseren.

Naar artikel


© Flexibility 2019