Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is een feit! 

Branche werkt aan keurmerk voor ZZP-bemiddelaars

Met de recente instemming van de Eerste Kamer met de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA), is de afschaffing van de VAR een feit. Brancheorganisaties ABU en NBBU zijn gematigd over de nieuwe wet: tevreden met de verruiming van de implementatietijd; niet geheel tevreden over het ontbreken van volledige zekerheid voor opdrachtgever, ZZP-er en bemiddelaar.

Verruiming implementatietijd Wet DBA

De nieuwe wet gaat in per 1 mei 2016, maar wordt pas vanaf 1 mei 2017 effectief gehandhaafd. Er is dus sprake van een overgangsjaar. Een periode waarin iedereen zich kan instellen op de afschaffing van de VAR en op het werken met de goedgekeurde modelovereenkomsten voor de ZZP-bemiddelaar.

Ontbreken van volledige zekerheid voor opdrachtgever, ZZP-er en bemiddelaar

De goedgekeurde modelovereenkomsten bieden nog geen 100% zekerheid. Zoals vanuit één van de brancheorganisaties wordt aangegeven: “Deze bieden zekerheid vooraf aan opdrachtgever, ZZP-er en bemiddelaar, mits de feitelijke omstandigheden overeenkomen met de overeenkomst”. In dit laatste schuilt dus een risico.

Keurmerk voor ZZP-bemiddelaars

Om hierop in te spelen wordt vanuit de brancheorganisaties gewerkt aan een keurmerk, waarmee opdrachtgevers duidelijker inzicht krijgen in de risico’s van het inhuren van ZZP-ers via bemiddelaars. Voor opdrachtgevers wordt het hierdoor helderder en duidelijker onder welke criteria zij met ZZP-ers kunnen samenwerken. Dat bevordert de arbeidsmobiliteit en –participatie. En dat is goed voor de opdrachtgever, voor de bemiddelaar én voor de ZZP-er.

Tussenkomst- en bemiddelingsmodel

Vanaf 1 mei kunnen ZZP-bemiddelaars werken met twee modellen: de Modelovereenkomst tussenkomst en het Bemiddelingsmodel. Bij de Modelovereenkomst tussenkomst gaat de bemiddelaar een overeenkomst van opdracht aan met de ZZP-er. De bemiddelaar is hierbij de juridische opdrachtgever van de ZZP-er. Bij het bemiddelingsmodel gaat de ZZP-er de overeenkomst van opdracht rechtstreeks aan met de eigenlijke opdrachtgever, waarbij de bemiddelaar als derde partij zijn diensten aanbiedt. Voor beide modellen zijn modelovereenkomsten opgesteld, die zijn goedgekeurd door de Belastingdienst (of ter goedkeuring zijn aangeboden).

Flexibility maakt niet alleen gebruik van de goedgekeurde modelovereenkomsten; uw Flexibility ondernemer kan u ook uitstekend adviseren over welk model in welke situatie voor u het meest geschikt is. Meer weten? Vul bijgaand formulier in en uw Flexibility-ondernemer neemt contact met u op.

 

Wilt u meer te weten komen over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties?

Neem contact met ons op!

@Flexibility 2016